Fælles Valuta: El Cimarr .n (Juni 2008) Barlovento, Edo. Alyssa


Cimarr .n er den niende fælles valuta, der blev oprettet i vene .uela. Det blev implementeret i San Jos.de Barlovento, Andr .s Bello Kommune Miranda state og var den første kommunale valuta, der blev oprettet i denne stat.
Mønten blev oprindeligt oprettet som Systemind .ard Trueke-systemet, men ændrede senere sin betegnelse til Systemind .ard Bighorn Trueke-systemet. Det blev først brugt på det 1. Trueke-marked, der blev afholdt i San Jos.de Barlovento den 28. juni 2008. Den valuta, El Cimarrón, har til formål at støtte små, lokale byttemarkeder, der blev afholdt i Vindsiden område, der dækker flere kommuner, i tillæg til førnævnte kommune Andrés Bello, også for de kommuner, der af Acevedo, Brión, Buroz, Páez og Pedro Gual.

Navnet på mønten, der identificerer Barloventeños, Den Cimarrón, blev valgt til ære for de oprørske slaver, der undsluppet deres fangenskab i Kolonitiden, og nogle af de flygtninge, der førte et liv i frihed i afsides hjørner af byer eller på landet.

Som tidligere udgivne fællesmønter har Cimarr .n en uformel ækvivalens med Bolivar Fuerte. På tidspunktet for oprettelsen (år 2008) svarede 1 Cimarr .n til 1 Bol .var Fuerte.

For første gang i form af mønter, der er cirkulær, forlader den traditionelle rektangulære form af de tidligere systemer (Den Lionza, Den Zambo, Den Momoy, Den Guaiquerí, Paria, Den Ticoporo, Den Turimiquite og Relmapago af Catatumbo). De mønter, der er trykt i Caracas ved Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI) og er hovedsagelig baseret på et billede af en sort maroon.

Mønterne trykt i 2008-udgaven var med værdierne 0,5 halv Bighorn, 1 En Bighorn, 5 fem Bighorn og 10 ti Bighorn.

Mønt funktioner

Koncept SPECIFIKATIONER
Design Design besluttet i Fælles Forsamling af medlemmer af Trueke Barlovento System
Pålydende værdi 0,5 halv Bighorn, 1 En Bighorn, 5 fem Bighorn og 10 ti Bighorn
Forside
Omvendt i møntens krop følgende legende: denne kommunale mønt er socialt ejet og gælder kun for ‘Prosumers’ producenter og forbrugere på samme tid af Systemind .ard Trueke-systemet. Der hører det til, identificerer og linker. Det virker (social funktion) som en formidlende redskab til udveksling af produkter, tjenester og proportionel viden blandt medlemmerne af Systemet, uden at akkumulere, med en selvforvaltende og socialistisk ånd. Det er ikke interessant. Uden grund kan det sælges eller byttes til penge.
Prosumers of the Trueke System of Barlovento (Miranda) Bolivariske Republik vene .uela, Union of Southern Nations mener, at vores erkendelse som mennesker ikke behøver at være betinget af penge eller kapital.
Vi mener, at konkurrence og modbydelig egoisme kan erstattes af samarbejde og gensidighed mellem mennesker. Vores rødbrune valuta legemliggør de oprørske rødder i vores identitet og historie som afro-efterkommere.
Nederst til venstre logoet til Barlovento (Miranda) Trueke-systemet. Nederst til højre serienummeret på mønten. Under serienummeret udgaven ‘udgave 2008’
Form Cirkulær Form
Størrelse Diameter 70.00 mm
Materiale pap med tør tætning